ŽIVOTOPIS DÁVIDA. (Ziman Marian)

Ľuďmi nepozorovaný zaujal Božiu pozornosť, keď slúžil verne pri ovciach a pri tom hral na harfe piesne Pánovi. Tam sa zrodilo obecenstvo s Bohom, z ktorého Dávid čerpal odvahu a vieru pre skutky, ktoré vykonal neskôr už ako pomazaný kráľ a skúsený vojvodca. Aj keď mal naoko podradnú úlohu, Boh videl kvalitu jeho srdca, hoci ani jeho vlastného otca nenapadlo zavolať ho k obeti, keď prišiel Samuel do Betlehema pomazať kráľa.

Aj keď už bol pomazaný, nezasadol hneď na trón, ale prešiel ešte mnohými skúškami, v ktorých bol častokrát sám a jediné, o čo sa mohol oprieť, bola jeho viera v Boha, o ktorom sa už presvedčil, že je verný a spoľahlivý. Počas skúšok Boh vybrúsil jeho charakter, aby sa stal milosrdným aj voči svojmu nepriateľovi a tým odzrkadľuje Kristovu prirodzenosť. Písmo hovorí, že čo je napísané, je napísané nám na poučenie, aby sme skrze trpezlivosť a útechu Písem mali nádej (Rim. 15:14)

Dávid urobil aj zlé veci, ale robil pokánie a Pán ho nezavrhol. Je nám na poučenie, aby sme študovali jeho život a vyhli sa takým zlyhaniam, aby sa v našom živote neobjavilo to, že Dávid robil dobre „okrem toho a toho“. Nech je náš život čistý a bez „okrem“.

Ak chcete čítať túto diplomovú prácu, kliknite tu: Životopis Dávida.