Nadprirodzené uzdravenie biblickým spôsobom. Jeho predstavenie a obrana (Branislav Matušek)

len ver

V súčasnosti sa stále stretávame s rôznymi názormi, ktoré vysvetľujú a obhajujú choroby v živote cirkvi, na druhej strane sa stretávame s bohatými novodobými skúsenosťami intervencie Božieho kráľovstva do života veriacich i neveriacich. Postoje veriacich sú niekedy ovplyvnené zlou skúsenosťou, neúspešným bojom za uzdravenie a tak aj skepsou a sklamaním. Niektorí tému zavrhli už len zo strachu z neúspechu v snahe získať uzdravenie od Boha. Čo sa týka neveriacich, paradoxne čoraz častejšie verejnosť vidí, že núdzni môžu navštíviť cirkevné zhromaždenia a byť uzdravený. A mnohí  uzdravenie dostanú. Ale hlavným odkazom a povzbudením pre nás nie je skúsenosť, hoci pozitívna, ale samotné Božie Slovo. Stále to isté a verné.

Ak chcete čítať túto diplomovú prácu, kliknite tu: http://charizmatickateologia.sk/wp-content/uploads/2019/11/Diplomovka-NADPRIRODZENé-UZDRAVENIE-od-BM.pdf