Seminár o náboženskej slobode, Travis Weber – Centrum pre náboženskú slobodu.

Kresťanské spoločenstvo milosť v Bratislave usporiadalo 13. 1. 2018 vo svojich priestoroch na Rožňavskej ul. 1, seminár o náboženskej slobode. Prednášajúcim hosťom bol Travis S. Weber. Travis je riaditeľom Centra pre náboženskú slobodu v Rade pre výskum rodiny (Family research council, ďalej len FRC) vo Washingtone, kde sa zameriava na rôzne právne a politické otázky týkajúce sa náboženskej slobody. Radí FRC o medzinárodných a domácich otázkach náboženskej slobody a obhajuje náboženskú slobodu v prospech FRC na rôznych fórach.

FRC je nezisková organizácia, ktorej činnosťou je ochrana rodiny, plodu a náboženskej slobody.

Ďalej uvádzam krátky report hlavných myšlienok, ktoré odzneli počas seminára, a ktorých cieľom je aktualizácia myslenia o náboženskej slobode, ktoré sa za posledných niekoľko rokov významne posunulo.

Výrok náboženská sloboda sa stal kontroverzný a sú proti jeho obsahu útoky. Niekedy potrebovali túto pomoc skôr nekresťanské skupiny a minority z okraja spoločnosti. Ale dnes to potrebuje viac a viac kresťanov. Je to preto lebo sa zmenili postoje k sexualite. Je to teraz najmä súboj medzi konzervatívcami a liberálnymi obhajcami inej sexuálnej orientácie, LGBTI agendy a genderovej ideológie. V súvislosti so sexuálnou orientáciou sú útoky vedené takmer výlučne na kresťanstvo, na islam a židov paradoxne nie, aj keď oni tiež majú systém manželstva ako jeden muž a jedna žena, (islam aj viac žien). Kresťania využívajú náboženskú slobodu vo všetkých oblastiach spoločenského spektra nie len kvôli sexuálnej orientácii.

Otázka nie je či uctievame alebo nie. Lebo každý uctieva. Otázkou je koho, alebo čo uctievame? A tu je bod kontroverzii. Tu začína, alebo končí náboženská sloboda. Tí ktorí chcú uctievať sami seba, vytvárajú nátlak aby vláda podporila ich. Aby mali sexuálnu slobodu. V Amerike je zákon ktorý zakazuje rasovú diskrimináciu. Oni chcú doplniť ten zákon o zákaz sexuálnej diskriminácie na roveň tej rasovej.

LGBTI a gender organizácie a jednotlivci žiadajú aby vláda zakázala pastorom vykonávať službu ľuďom v oblasti sexuálnej orientácie. Kresťania musia verejne zastavať svoje hodnoty. Boj je každý deň ostrejší.

V USA musia všetky štáty rozhodnutím najvyššieho súdu vydať potvrdenie o uzatvorení homosexuálneho manželského zväzku, a každý štát musí uznať potvrdenie vydané v inom štáte. Tieto zákony budu vplývať na cirkvi. A prejavuje sa to aj v civilnej spoločnosti. Obamova administratíva to veľmi posilnila. Najviac sú ohrozene náboženské školy, neziskové organizácie alebo ľudia pracujúci v štátnej sfére – úradníci, sudcovia, lekári atď. Aj súkromné podnikanie je ohrozené smernicami sexuálnej diskriminácie. Keď si úradník a povieš že nechceš vydať potvrdenie o uzatvorení homosexuálneho manželstva, tak si obvinený a prepustený. A takéto problémy sa vyskytujú aj v armáde – pri pastoračnej službe, a v zdravotníctve – ohľadom potratov, či plastickej chirurgie.

„to už nie je vec diskriminácie ale vec osobnej voľby a slobody“

Sudcovia ktorí majú problém vo svedomí, ktorí odmietajú uzatvoriť manželstvá homosexuálov, záujemcov o takýto zväzok odporučia na sudcu z vedľajšej kancelárie, ktorý im to podpíše. Ale nepôjdu za ním. Chcú aby im to podpísal práve tento ktorý nesúhlasí. A to už nie je vec diskriminácie ale vec osobnej voľby a slobody.

Nejakej sudkyne sa novinári opýtali či by podpísala homosexuálne manželstvo. Odpovedala že nie. A na základe toho ju prepustili.

Lekára ktorí bol na polovičný úväzok tiež pastor, nemocnica prepustila z pracovného pomeru, lebo v kázňach vyjadroval názory proti interrupcii a sexuálnej zvrátenosti. On sa odvolal a súd mu dal za pravdu, že nemali právo skúmať jeho kázne ako pastora v súvislosti s jeho medicínskou praxou. Vidíme že pravo ho ochránilo, preto je dôležité strážiť zákony a sledovať aké zmeny sa dejú, alebo nedejú.

„PREČO NÚTIŤ JACKA PHILIPSA, ABY TO ON MUSEL UROBIŤ?

Pekár ktorí odmietol vypracovať tortu s homosexuálnym motívom na svadbu, bol tiež týmito ľuďmi obvinený s diskriminácie. Čokoľvek si môžu v jeho obchode kúpiť, ale takú tortu im nemôže urobiť kvôli svojmu svedomiu. Oni to stavajú do roviny rasovej diskriminácie, vtedy ale ľudia na základe rasy nemohli ani vojsť do obchodu. V blízkosti tohto pekára Jacka je 63 ďalších pekárov ktorí im to urobia, najbližší je vzdialení len jeden kilometer na tej istej ulici. Hlavná otázka znie: „PREČO NÚTIŤ JACKA PHILIPSA, ABY TO ON MUSEL UROBIŤ?
Podobne sú ohrozované a obviňované foto-videoslužby.

Vyššie spomínaná sudkyňa bola sankcionovaná za svoj nesúhlas. To už je dôsledok takej situácie, že ľudia nevedia žiť vedľa ľudí ktorí s nimi nesúhlasia, a súhlas si chcú vynútiť pomocou štátnej moci od každého. V našich zemepisných šírkach a dĺžkach postkomunistických krajín toto veľmi jasne pripomína životné situácie z padnutého režimu. Možno preto sme voči tomu viac odolní, ale musíme byť ostražití, pretože mnohí ľudia aj tak sympatizujú s bývalým režimom, či dorastajú mladí ľudia, ktorí túto skúsenosť nemajú, a tiež sympatizujú dokonca aj s fašizmom.

V oblasti adopcie detí sú tiež kresťanské organizácie a charity ohrozené a obmedzované. Lebo oni chcú dať zverené, alebo zachránené dieťa z ich starostlivosti na adopciu do rodín, kde je otecko a mamička. Ale štátnymi zákonmi sú obmedzovaní, strácajú financovanie a sponzorov, mnohé takto aj zanikajú. Preto sa stále menej deti dostava do konzervatívnych rodín a viac do rodín dvoch otcov alebo dvoch matiek.

„Tieto prípady sú dôležité a prielomové pretože sa z nich stanú precedensy“

Existujú aj mnohé ďalšie prípady, kedy ľudia kvôli vlastnému názoru a svedomiu boli prepustení so štátnej služby, alebo boli proti ním vznesené súdne obvinenia. Tieto prípady sú dôležité a prielomové pretože sa z nich stanú precedensy, na základe ktorých sa budú posudzovať ďalšie prípady. Je potrebné im venovať pozornosť, podporu a modlitby, aby sa nepreklopili na stranu nových zastrašovacích a totalitných praktík, ktoré budú nútiť k súhlasu so životným štýlom jednej skupiny ľudí. Ide im o získanie súhlasu s ich svetonázorovým presvedčením.

Treba si uvedomiť, že to nie je individuálna zaležitosť medzi indivíduom a štátom. Ale má to hlboký vplyv na spoločnosť a kultúru.

Najväčšou výzvou je, že dochádza k zmene v tom, že títo ľudia prestávajú byť schopní žiť s ľuďmi, ktorí s nimi nesúhlasia.

Musíme brať ohľad na duchovnú silu. Cirkev Božia zvíťazí, ale musíme byť dobrými šafármi (správcami) zdrojov, ktoré nám Boh zveril.

Počas úradu prezidenta Trump-a sa tieto veci menia, najmä v školstve, tam už to je aj zastavené, ale v armáde to ešte pretrváva. A aj v úradoch štátnej spravy je mnoho zabudovaných ľudí, ktorí nesúhlasia s Trumpom.

Vďaka Trampovej administratíve, je už zákon, ktorý dovoľuje zamestnancovi v štátnej správe odmietnuť participovať na homosexuálnom manželstve. Lebo to môže urobiť iný zamestnanec, niekto kto chce. Lenže druhá strana s tým samozrejme nesúhlasí, ako už bolo uvedené vyššie, nestačí im, že ich právo voľby životného štýlu a sexuálnej orientácie je naplnené, ale chcú spoločnosti nanútiť, aby s ich životným štýlom musel súhlasiť každý.

V tomto vidíme, ako je náboženská sloboda úzko spojená s požiadavkami gender ideológie a LGBTI otázkami.

Náboženská sloboda je však stanovená Bohom preto ju nie je možné zrušiť človekom.