Reformácia na Spiši (Minárik Peter)

V mieste, kde bývam je taká verejná mienka, že táto oblasť vždy bola a bude pod tradičným katolicizmom, že rodičia, starí rodičia aj ich rdičia boli vždy katolíkmi, a tak to má aj ostať držiac sa hesla: „Dedičstvo otcov, zachovaj nám Pane,“ v presvedčení, že toto sú hodnoty, ktoré treba nasledovať. Aj ja sám som zastával tento názor, preto je dobré nazrieť do minulosti, vystúpiť z predsudkov a domnelých predstáv a pozrieť sa, aká je historická pravda.

Jadro tejto práce chcem sústrediť na konkrétnych ľudí, ktorí v oblasti Spiša šírili biblické pravdy, poukázať na ich zápasy, nezdary aj úspechy. Rozsah nemá pokryť všetky udalosti v priebehu histórie reformácie, ale z konkrétne získaných materiálov chceme poukázať na boj viery jednotlivcov a ich vplyv na celú oblasť.

Verím, že aj moja práca bude príspevkom k poznaniu dejinných udalostí, kedy celý Spiš na viac ako 100 rokov odmietol modloslužbu a obrátil sa k odkazu Biblie. Od tejto práce očakávam, že bude povzbudením pre všetkých prebudených kresťanov, aby vytrvali v zápase viery pre záchranu našej generácie, aby sme vedeli s väčším odhodlaním získať ľudí pre Krista a dosahovať stratených.

Ak chcete čítať túto diplomovú prácu, kliknite tu: Reformácia na Spiši