PASTORÁCIA RÓMOV. Duchovné dedičstvo – Ako dokážeme pochopiť zmýšľanie Rómov. (Repka Ján)

V tejto práci by som chcel predložiť pozitívne zistenia v súvislosti s Rómami a vyvrátiť zažité beznádejné tvrdenia o nich. Pomocou historických poznatkov o rómskom národe, súčasného etnologického výskumu, zjavení Biblie, ale hlavne osobných pastoračných skúseností chcem predložiť rady, ktoré boli preskúšané v reálnom živote. Preto, že som ako „neróm“ pracoval s Rómami, dopustil som sa pri ich pastorácii aj mnohých chýb, lebo som nebral do úvahy rozdiely, ktoré sú zakódované hlboko v ich osobnosti. Mojou veľkou motiváciou porozumieť rómskemu srdcu bolo aj to, že sme si spolu s mojou manželkou adoptovali opustené rómske dieťa. Pastorácia Rómov je vzrušujúcou službou, je to veľkou výzvou aj obohatením. Zároveň si uvedomujem, že úplný význam a úžitok etnických rozdielov prežijeme, až keď príde Ježiš Kristus na túto Zem a oslobodí ju úplne od vplyvu ničiteľa. Je však veľmi povzbudivé, ak sa veci, ktoré sme všeobecne považovali za nemožné, stávajú možnými a máme možnosť využiť osvedčené rady.

Ak chcete čítať túto diplomovú prácu, kliknite tu: PASTORÁCIA RÓMOV. Duchovné dedičstvo – Ako dokážeme pochopiť zmýšľanie Rómov.