LETNIČNO-CHARIZMATICKÉ HNUTIE NA SLOVENSKU PO ROKU 1989 (Prašil Jaroslav)

Táto práca má za cieľ preskúmať zrod a vývoj letnično-charizmatických zborov na Slovensku. Skúma spôsoby, akými si Boh povolal dôležité zakladajúce osobnosti kresťanských zborov a ako ich viedol v ich práci. Na preskúmanie tejto problematiky som nemohol použiť žiadnu dostupnú literatúru, pretože žiadna neexistuje. Jediný spôsob, akým je možné vypátrať pravdu a preskúmať genézu zborov je osloviť pamätníkov, ktorí boli pri zrode týchto spoločenstiev. Postupne som oslovil všetkých dôležitých zakladateľov zborov a zhromaždil som ich autentické výpovede. Zaujímalo ma, ako sa obrátili a ako si ich Boh povolal do služby pri budovaní cirkvi.

Ak chcete čítať túto diplomovú prácu, kliknite tu: LETNIČNO-CHARIZMATICKÉ HNUTIE NA SLOVENSKU PO ROKU 1989