Habáni na Slovensku. (Sršeň Ivan)

Habán!? Toto slovo vyvoláva vo mne zvláštny pocit. Už si ani nepamätám kedy som ho počul, alebo čítal po prvý krát. Najstaršia spomienka je spojená so slovenským priezviskom.  Neskôr to slovo vo mne vyvolalo pocit tajomna. Spájal som si ho s takými slovami, ako Kelt či Avar. Teda som si pod týmto slovom predstavovala dávnoveký už takmer zabudnutý národ v svetovej histórii.

Viac som sa o tejto skupine veriacich, žijúcich na Západnom Slovensku v oblasti Záhoria dozvedel až po mojom obrátení po roku 2000. Počas môjho duchovného rozvoja  som sa oboznamoval nielen s biblickými princípmi ale aj históriou kresťanstva a to nielen vo svete, ale aj na Slovensku. Keďže som základnú školu absolvoval v čase vlády komunizmu do učebníc dejepisu sa akosi história kresťanstva, či už toho tradičného, alebo reformného nedostala. Pri čítaní histórie kresťanskej reformačnej skupiny novokrstencov (známych aj pod názvom Anabaptisti), som narazil na poznámku o novokrstencoch, ktorí pri úteku pred prenasledovaním našli útočisko na južnej Morave a o niečo neskôr na západnom Slovensku.

Ak chcete čítať túto diplomovú prácu, kliknite tu: Habani na Slovensku (Sršeň Ivan)