Jan Blahoslav Přerovský. Biblí Kralická čtyři století svědectví pravdy v dějinách českého národa. (Hasa Radomír)

Každý národ má své vynikající muže, kteří mu prokázali během svého života velké a trvalé služby. Vděčné potomstvo jim za to žehná a nezřídka jejich jména oslavuje a často si připomíná jejich skutky a pohlíží k nim v dobách utrpení, jako k hvězdám nesoucím mu naději jistého vítězství, Read more

Zhrnutie obdobia Sudcov.

Po smrti Jozuu syna Núnovho, služobníka Hospodinovho, ktorý previedol Boží ľud, t.j. potomkov Iraelových cez rieku Jordán do zeme zasľúbenej Abrahámovi, a ďalej po smrti starších ľudu, ktorí prežili Jozuu, a ktorí poznali (1) všetky skutky Hospodinove, povstalo iné pokolenie po nich. Potomkovia boli iný v tom, že nepoznali (2) Hospodina, ani skutky, ktoré konal medzi ľudom. Read more