Nadprirodzené uzdravenie biblickým spôsobom. Jeho predstavenie a obrana (Branislav Matušek)

len ver

V súčasnosti sa stále stretávame s rôznymi názormi, ktoré vysvetľujú a obhajujú choroby v živote cirkvi, na druhej strane sa stretávame s bohatými novodobými skúsenosťami intervencie Božieho kráľovstva do života veriacich i neveriacich. Postoje veriacich sú niekedy ovplyvnené zlou skúsenosťou, neúspešným bojom za uzdravenie a tak aj skepsou a sklamaním. Niektorí tému zavrhli už len zo strachu z neúspechu v snahe získať uzdravenie od Boha. Čo sa týka neveriacich, paradoxne čoraz častejšie verejnosť vidí, že núdzni môžu navštíviť cirkevné zhromaždenia a byť uzdravený. A mnohí  uzdravenie dostanú. Ale hlavným odkazom a povzbudením pre nás nie je skúsenosť, hoci pozitívna, ale samotné Božie Slovo. Stále to isté a verné.

Ak chcete čítať túto diplomovú prácu, kliknite tu: http://charizmatickateologia.sk/wp-content/uploads/2019/11/Diplomovka-NADPRIRODZENé-UZDRAVENIE-od-BM.pdf

KONFLIKTNÉ SITUÁCIE V BIBLII (Valéria Kelemenová)

 

Keď človek začne premýšľať o tom, čo je konflikt, zisťuje, ako veľa je toho okolo neho. Hádky, nedorozumenia, pokazené vzťahy, boje… Konfliktné situácie sprevádzajú človeka od útleho veku až do šedín. U malých detí sú konfliktné situácie zrejmé a prehľadné, chcú tú istú hračku, tak sa o ňu naťahujú a bijú. Ako človek dospieva a starne, boje sa stávajú premyslenejšie, často aj zákernejšie. V pozadí mnohých konfliktných situácií tušíme boj o pozíciu, prestíž, vlastnú pravdu, o moc. Read more

Jan Blahoslav Přerovský. Biblí Kralická čtyři století svědectví pravdy v dějinách českého národa. (Hasa Radomír)

Každý národ má své vynikající muže, kteří mu prokázali během svého života velké a trvalé služby. Vděčné potomstvo jim za to žehná a nezřídka jejich jména oslavuje a často si připomíná jejich skutky a pohlíží k nim v dobách utrpení, jako k hvězdám nesoucím mu naději jistého vítězství, Read more