Nadprirodzené uzdravenie biblickým spôsobom. Jeho predstavenie a obrana (Branislav Matušek)

len ver

V súčasnosti sa stále stretávame s rôznymi názormi, ktoré vysvetľujú a obhajujú choroby v živote cirkvi, na druhej strane sa stretávame s bohatými novodobými skúsenosťami intervencie Božieho kráľovstva do života veriacich i neveriacich. Postoje veriacich sú niekedy ovplyvnené zlou skúsenosťou, neúspešným bojom za uzdravenie a tak aj skepsou a sklamaním. Niektorí tému zavrhli už len zo strachu z neúspechu v snahe získať uzdravenie od Boha. Čo sa týka neveriacich, paradoxne čoraz častejšie verejnosť vidí, že núdzni môžu navštíviť cirkevné zhromaždenia a byť uzdravený. A mnohí  uzdravenie dostanú. Ale hlavným odkazom a povzbudením pre nás nie je skúsenosť, hoci pozitívna, ale samotné Božie Slovo. Stále to isté a verné.

Ak chcete čítať túto diplomovú prácu, kliknite tu: http://charizmatickateologia.sk/wp-content/uploads/2019/11/Diplomovka-NADPRIRODZENé-UZDRAVENIE-od-BM.pdf

Kniha: Zdivočelý kontinent: Europa po druhé světové válce – Keith Lowe

Autor přesvědčivě dokazuje, že pokles morálky zasáhl i země do války přímo nevtažené. Zároveň si uvědomuje, že vyprávět o dobových událostech tak, aby to bylo pro všechny zúčastněné strany přijatelné, je obtížné. Způsob, jak odlišně dodnes historici z různých táborů interpretují jednotlivé kauzy, analyzuje autor i s jistou nadsázkou. Počty Poláků tehdy zabitých Ukrajinci podle něj polští historii násobí pěti, kdežto Ukrajinci je pěti dělí.

Představte si svět bez institucí. Svět, v němž jako by se hranice mezi státy rozplynuly a zůstala jen jediná, nekonečná krajina křižovaná lidmi pátrajícími po společenstvích, která už zanikla… Nejsou zde žádné obchody, protože není co prodávat. Nic se nevyrábí – bývalé velké továrny a závody byly všechny zničeny nebo rozebrány, stejně jako většina ostatních budov. Nejsou žádné nástroje, kromě toho, co lze vyhrabat z trosek. Není jídlo. Právo a pořádek prakticky neexistují, neboť zde není ani policie, ani soudní moc. Zdá se, že v některých oblastech již lidé ztratili jasný smysl pro to, co je správné a co špatné. Berou si, co je napadne, aniž by pomysleli na vlastníka, ba celkově zmizelo povědomí o tom, co to vlastnictví je. Majetek zůstal jen těm, kdo jsou dost silní na to, aby si ho udrželi, a těm, kdo jsou ochotni při jeho ochraně nasadit život. Ulicemi se potulují ozbrojení muži, berou si, co chtějí, a vyhrožují každému, kdo se jim postaví do cesty. Ženy všeho věku i postavení nabízejí svá těla za jídlo a ochranu. Nezbyl žádný stud. Žádná morálka. Jen pud sebezáchovy.“

Těmito impresivními slovy charakterizuje ve své knize Zdivočelý kontinent. Evropa zasažená druhou světovou válkou britský spisovatel a historik Keith Lowe (*1970) to, co v letech 1944 až 1945 zachvátilo rozsáhlá území našeho kontinentu. Lowe je autorem dvou románů i historické knihy o bombardování Hamburku roku 1943. Recenzovaná publikace z roku 2012 je zatím jeho poslední knihou, ale už za ni stihl získat ocenění v Německu a v Itálii.

Pokračovanie  TU  na iLiteratura.cz, kde článok vyšiel 3. 8. 2015, autor recenzie © Jan Lukavec

Na charizmatickateologia.sk so súhlasom autora, ktorý je redaktorom sekcie „non fiction“ na iLiteratura.cz

Vyšlo tiež na respekt.cz 12. 7. 2015

Originálny názov: SAVAGE CONTINENT: EUROPE IN THE AFTERMATH OF WORLD WAR II
Vydavateľ: Penguin Books Ltd, London (2012)
Preklad: Márie Šmilauerová, Zuzana Šťastná
Jazyk: CZ
Vydavateľ: Paseka s.r.o., Praha, Litomyšl (2015)
Počet strán: 423
ISBN: 978-80-7432-603-5

CHRONOLOGICKÉ ČÍTANIE BIBLIE. Chronológia evanjelií. 10. Zmŕtvychvstanie Ježiša Krista.

CHRONOLOGICKÉ ČÍTANIE BIBLIE. Chronológia evanjelií. 10. Zmŕtvychvstanie Ježiša Krista.

 

Účelom tohto chronologického zoradenia je nerušené súvislé čítanie (bez listovania z jednej knihy do druhej).

Zoradenie textov Evanjelií je podľa: Ruff Tibor, Chronologické čítania celého svätého Písma, SZPA, Budapešť.

Zdroj textov Evanjelií: http://www.biblia.sk/ Roháčkov preklad.

10. Zmŕtvychvstanie Ježiša Krista.

Mt 28:1 – 8

1 Potom pozde na koniec soboty, keď už svitalo na prvý deň týždňa, prišla Mária Magdaléna i tá druhá Mária pozrieť hrob.

Read more

CHRONOLOGICKÉ ČÍTANIE BIBLIE. Chronológia evanjelií. 9. Trápenie a smrť Ježiša Krista.

CHRONOLOGICKÉ ČÍTANIE BIBLIE. Chronológia evanjelií. 9. Trápenie a smrť Ježiša Krista.

Účelom tohto chronologického zoradenia je nerušené súvislé čítanie (bez listovania z jednej knihy do druhej).

Zoradenie textov Evanjelií je podľa: Ruff Tibor, Chronologické čítania celého svätého Písma, SZPA, Budapešť.

Zdroj textov Evanjelií: http://www.biblia.sk/ Roháčkov preklad.

9. Trápenie a smrť Ježiša Krista.

Mt 26: 47 – 56

47 A kým ešte hovoril, hľa, prišiel Judáš, jeden z dvanástich, a s ním veliký zástup s mečami a kyjami od najvyšších kňazov a od starších ľudu.

Read more

CHRONOLOGICKÉ ČÍTANIE BIBLIE. Chronológia evanjelií. 8. Sviatok paschy v Jeruzaleme, posledná večera..

CHRONOLOGICKÉ ČÍTANIE BIBLIE. Chronológia evanjelií. 8. Sviatok paschy v Jeruzaleme, posledná večera..

Účelom tohto chronologického zoradenia je nerušené súvislé čítanie (bez listovania z jednej knihy do druhej).

Zoradenie textov Evanjelií je podľa: Ruff Tibor, Chronologické čítania celého svätého Písma, SZPA, Budapešť.

Zdroj textov Evanjelií: http://www.biblia.sk/ Roháčkov preklad.

8. Sviatok paschy v Jeruzaleme, posledná večera.

Jn12:20-50

20 A boli tam niektorí z tých Grékov, ktorí chodievali hore do Jeruzalema, aby sa tam pomodlili na sviatok.

Read more

7. Fred Francis Bosworth – Šíriteľ letničného prebudenia. Evanjelista. Služobník uzdravovania. – Predstavitelia letničného prebudenia na prelome 19. a 20. storočia.

7. Fred Francis Bosworth – Šíriteľ letničného prebudenia. Evanjelista. Služobník uzdravovania. – Predstavitelia letničného prebudenia na prelome 19. a 20. storočia.

7. Fred Francis Bosworth

Na prelome 19. a 20. storočia povstávalo množstvo osobností, ktoré povolal Boh do apoštolského poslania, k tomu aby dejiny spasenia a cirkev prešli do dynamickej fázy, nazývanej letničné hnutie a neskôr letnično-charizmatické hnutie. Tu Pán opäť začal prejavovať svoju moc, v uzdravovaní ľudí, a napĺňaní ľudí Svätým Duchom, čoho prejavom je aj hovorenie v iných jazykoch. Podotknem však, že Boh nikdy počas história neprestal prejavovať svoju moc. Vždy sa objavovali väčšie či menšie prebudenia, dokonca aj počas „veselého stredoveku“, ale teraz tu hovoríme o celosvetovom prebudení na konci tohto veku.

Read more

CHRONOLOGICKÉ ČÍTANIE BIBLIE. Chronológia evanjelií. 7. Služba na Judských končinách a návrat do Jeruzalema na paschu.

CHRONOLOGICKÉ ČÍTANIE BIBLIE. Chronológia evanjelií. 7. Služba na Judských končinách a návrat do Jeruzalema na paschu.

Účelom tohto chronologického zoradenia je nerušené súvislé čítanie (bez listovania z jednej knihy do druhej).

Zoradenie textov Evanjelií je podľa: Ruff Tibor, Chronologické čítania celého svätého Písma, SZPA, Budapešť.

Zdroj textov Evanjelií: http://www.biblia.sk/ Roháčekov preklad.

7. Služba na Judských končinách a návrat do Jeruzalema na paschu.

Mt 19:1-12

1  A stalo sa, keď dokončil Ježiš tie slová, že sa sobral z Galilee a prišiel do Judského kraja za Jordánom.   

Read more

6. John Graham Lake – Šíriteľ letničného prebudenia. Evanjelista. Služobník uzdravovania. – Predstavitelia letničného prebudenia na prelome 19. a 20. storočia.

6. John Graham Lake – Šíriteľ letničného prebudenia. Evanjelista. Služobník uzdravovania. – Predstavitelia letničného prebudenia na prelome 19. a 20. storočia.

B O N U S:   Dve PDFknihy na stiahnutie zdarma.

6 . John Graham Lake

Na prelome 19. a 20. storočia povstávalo množstvo osobností, ktoré povolal Boh do apoštolského poslania, k tomu aby dejiny spasenia a cirkev prešli do dynamickej fázy, nazývanej letničné hnutie a neskôr letnično-charizmatické hnutie. Tu Pán opäť začal prejavovať svoju moc, v uzdravovaní ľudí, a napĺňaní ľudí Svätým Duchom, čoho prejavom je aj hovorenie v iných jazykoch. Podotknem však, že Boh nikdy počas história neprestal prejavovať svoju moc. Vždy sa objavovali väčšie či menšie prebudenia, dokonca aj počas „veselého stredoveku“, ale teraz tu hovoríme o celosvetovom prebudení na konci tohto veku.

Read more

5. Wiliam Joseph Seymour – Hlavný predstaviteľ „Azusa Street“. Predstavitelia letničného prebudenia na prelome 19. a 20. storočia.

5. Wiliam Joseph Seymour – Hlavný predstaviteľ „Azusa Street“. Predstavitelia letničného prebudenia na prelome 19. a 20. storočia.

5 . Wiliam Joseph Seymour

Na prelome 19. a 20. storočia povstávalo množstvo osobností, ktoré povolal Boh do apoštolského poslania, k tomu aby dejiny spasenia a cirkev prešli do dynamickej fázy, nazývanej letničné hnutie a neskôr letnično-charizmatické hnutie. Tu Pán opäť začal prejavovať svoju moc, v uzdravovaní ľudí, a napĺňaní ľudí Svätým Duchom, čoho prejavom je aj hovorenie v iných jazykoch. Podotknem však, že Boh nikdy počas história neprestal prejavovať svoju moc. Vždy sa objavovali väčšie či menšie prebudenia, dokonca aj počas „veselého stredoveku“, ale teraz tu hovoríme o celosvetovom prebudení na konci tohto veku.

Read more

CHRONOLOGICKÉ ČÍTANIE BIBLIE. Chronológia evanjelií. 6. Tretia galilejská služba a vstúpenie do Jeruzaléma.

CHRONOLOGICKÉ ČÍTANIE BIBLIE. Chronológia evanjelií. 6. Tretia galilejská služba a vstúpenie do Jeruzaléma.

Účelom tohto chronologického zoradenia je nerušené súvislé čítanie (bez listovania z jednej knihy do druhej).

Zoradenie textov Evanjelií je podľa: Ruff Tibor, Chronologické čítania celého svätého Písma, SZPA, Budapešť.

Zdroj textov Evanjelií: http://www.biblia.sk/ Roháčekov preklad.

6. Tretia galilejská služba a vstúpenie do Jeruzaléma.

Mt 16:13-20

13  A keď prišiel Ježiš do okolia Cezáree Filipovej, opýtal sa svojich učeníkov a riekol: Čo hovoria ľudia o mne, že kto som ja, Syn človeka?

Read more