6. John Graham Lake – Šíriteľ letničného prebudenia. Evanjelista. Služobník uzdravovania. – Predstavitelia letničného prebudenia na prelome 19. a 20. storočia.

B O N U S:   Dve PDFknihy na stiahnutie zdarma.

6 . John Graham Lake

Na prelome 19. a 20. storočia povstávalo množstvo osobností, ktoré povolal Boh do apoštolského poslania, k tomu aby dejiny spasenia a cirkev prešli do dynamickej fázy, nazývanej letničné hnutie a neskôr letnično-charizmatické hnutie. Tu Pán opäť začal prejavovať svoju moc, v uzdravovaní ľudí, a napĺňaní ľudí Svätým Duchom, čoho prejavom je aj hovorenie v iných jazykoch. Podotknem však, že Boh nikdy počas história neprestal prejavovať svoju moc. Vždy sa objavovali väčšie či menšie prebudenia, dokonca aj počas „veselého stredoveku“, ale teraz tu hovoríme o celosvetovom prebudení na konci tohto veku.

Najprv sa pozrieme ako začali rašiť prvé výhonky tohto záverečného mohutného Božieho záťahu na záchranu ľudstva. To trvá dodnes, a vyvrcholí v blízkej budúcnosti (do cca 50 rokov) vytrhnutím (nanebovzatím) cirkvi – znovuzrodených ľudí patriacich Ježišovi Kristovi. Sám Ježiš, keď sa Ho pýtali učeníci v Jeruzaléme na Olivovej hore, že kedy bude skonanie sveta, a že čo bude znamením Jeho opätovného príchodu na Zem, tak uviedol, okrem mnohých iných znamení, aj to, že bude globálne kázané evanjelium. A to môžeme vidieť od začiatku 20. storočia, na masových evanjelizáciach v USA s potvrdzovaním kázaného Slova zázrakmi, ktoré sa viac a viac rozširovalo skrze misionárov a neskôr média – rozhlas, televízia, internet do celého sveta.

Aj keď začiatky letničného hnutia sú v Spojených štátoch, väčšina základov jeho teológie má korene v britských perfekcionistických a charizmatických hnutiach. Najmä v metodistickom hnutí svätosti (holiness movement), v Katolickom apoštolskom hnutí (Catholic Apostolic movement,) Edwarda Irvinga – čo nemá nič spoločné  ani s Rímsko, ani s Grésko katolickou cirkvou – a v britskom Keswickom hnutí „Vyššieho života“ (Keswick „Higer Life“ movement). V nich sa kládol dôraz na tzv. „druhé požehnanie“. To znamená, že po obrátení, teda záchrane človeka od hriechu a pekla, a nadobudnutí večného života v Božom kráľovstve (prvom požehnaní), je možné zažiť, a to aj hľadali, dotyk Božieho Ducha. Ktorý sa dotkne srdca človeka a dá mu život úplného posvätenia a očistenia srdca od všetkého hriechu, túto skúsenosť nazývali aj „krst Svätým Duchom“. V druhej polovici 19. stor. bolo toto hnutie už značne rozšírené aj v USA a Kanade. V 90-tých rokoch 19. stor. tento pojem – Krst Duchom Svätým, začali skôr používať ako „tretie požehnanie“ a znamenal už samotný krst Svätým Duchom a Ohňom, ako zmocnenie k prejavom darov Ducha Svätého: prorokovať, uzdravovať, činiť divy. Rapídny rast tohto hnutia svedčil o hlade mnohých evanjelikálnych kresťanov, ktorí volali po letničnej skúsenosti. Najvyznamnejšími predstaviteľmi a služobnými darmi s mocou uzdravenia v tom čase boli Dwight L. Moody (1837-1899), madam Maria Woodworth-Etter(1844-1924) a J. A. Dowie (1847-1907). Títo mali priami a aj osobný vplyv na nasledujúcu generáciu evanjelistov a služobníkov uzdravenia, ktorými sa tu budeme zaoberať, ktorý sa narodili v 70-tých rokoch 19. stor. Sú to Charles Fox Parham (1873-1929), Wiliam Joseph Seymour (1870- 1922), John Graham Lake (1870- 1935), Fred Francis Bosworth (1877-1958). Sú to zakladatelia a rozširovatelia Slávneho prebudenia na Azusa Street v Los Angelos. Cez týchto ľudí Boh mimoriadným, dynamickým teda letnično-charizmatickým spôsobom zasiahol Spojené štáty, odkiaľ sa táto vlna rozšírila do celého sveta a až do dnešných dní, kedy týmto biblickým spôsobom praktizuje vieru viac ako pol miliardy ľudí.

Teraz sa oboznámime so životom a službou jedného z nich.

John Graham Lake

John G. Lake sa narodil 18.3.1870 v Ontáriu v Kanade ako jedno zo 16 detí. Prvýkrát počul evanjelium na zhromaždení Armády spásy, keď mal 16 rokov. Krátko nato odovzdal svoj život Ježišovi. Napriek tomu, že jeho rodičia boli požehnaní silným zdravím, osem z ich detí ťažko ochorelo a zomrelo. Ako sám Lake napísal, jeho detstvo bolo naplnené spomienkami na neustále choroby, lekárov, pohreby, náhrobné kamene a na zdrvených rodičov. 

John G. Lake bol v mladom veku postihnutý reumatizmom, ktorý mu nakoniec spôsobil pokrivenie nohy. Naliehavo teda pricestoval do „uzdravujúceho domu“ veľkého Božieho generála a apoštola uzdravenia Johna Alexandra Dowieho. Po modlitbe sa Lakeho noha okamžite narovnala. Neskôr tam bol z krvnej choroby uzdravený i jeho brat, a jeho sestra tam bola uzdravená z rakoviny prsníka. Onedlho mu zatelefonovala matka, že jeho ďalšia sestra zomiera. Keď vstúpil do miestnosti, kde ležala a uvidel jej bábätko a plačúcich, povstal v ňom Boží súcit. Telegrafoval Dowiemu: „Moja sestra zomiera, ale môj duch ju nechce pustiť. Verím, že ak sa budeš modliť, Boh ju uzdraví.“ Dowie odpísal: „Drž sa Boha. Modlím sa. Bude žiť.“ Na základe toho začal Lake v mene Ježiša intenzívne kárať moc smrti na svojej sestre. Do hodiny bola jeho sestra totálne uzdravená. 

  Po krátkom štúdiu na metodistickej škole služby v Chicagu, stretol v štáte Illinois svoju budúcu manželku Jennie Stevens. Zobrali sa 5.2.1893. Do harmonickej rodiny však znova vstúpila smrteľná choroba. Jennie diagnostikovali tuberkulózu a srdcovú slabosť. Na základe Sk 10:38 prišiel na to, že to nebol Boh, ktorý mu bral jeho manželku a matku siedmich detí. Pán mu ukázal aj ďalšie verše a Duch Svätý ho naplnil vierou. Smelo vstúpil do izby, kde ležala jeho manželka a vyhlásil pred viditeľným aj neviditeľným svetom, že jeho manželka bude uzdravená o 9,30 hodine. Presne o tom čase si kľakol ku jej posteli a volal na živého Boha. Nato ňou prešla Božia moc a ochrnutie zmizlo. Srdce začalo biť pravidelne, kašeľ prestal, dýchanie sa ustálilo a teplota klesla na normál. Toto všetko sa stalo okamžite. Čoskoro sa jej zázračné uzdravenie stalo celonárodnou senzáciou. Toto inšpirovalo mnohých, aby prekonali dlhé vzdialenosti a prišli ku Johnovi po modlitbu. 

Neskôr Lake začal významným spôsobom pracovať vo svetskej sfére, aby zaopatril svoju rodinu. Nevnímal totiž Božie povolanie vstúpiť do služby na plný úväzok. Je zaujímavé to, že mal schopnosť stať sa veľmi bohatým obchodníkom.

Do Božej služby na plný úväzok teda vstúpil až v októbri roku 1906, keď prijal krst vo Svätom Duchu. Rozhodol sa opustiť svet obchodu, aby dramatickým spôsobom vstúpil do služby. Urobil totiž veľký krok viery, pretože predal celý svoj majetok a rozhodol sa závisieť od Boha. V roku 1907 mal videnie, ktoré trvalo 4 hodiny. Videl rôzne miesta na svete, na ktoré mal ísť a slúžiť tam. Jedno z tých miest bola Južná Afrika. V apríli roku 1908 on a jeho rodina nasadli na loď do Afriky. Bývalý milionár mal teraz len jeden a pol dolára, pričom africký imigračný zákon požadoval na vstup 125 dolárov. Keď čakali na vybavenie, zrazu Johna niekto poklepal po pleci a dal mu 200 dolárov. Zázraky sa začali diať v enormných množstvách. Do krajiny prišlo prebudenie. Do roka založil sto cirkví. V roku 1910 však vypukol strašný mor. Počas jedného mesiaca zomrela štvrtina populácie. Lakeov tím dobrovoľne pomáhal pri pochovávaní tisícok mŕtvych bez použitia ochranných pomôcok. Nič zlého sa mu však neprihodilo. Lekári po neho neskôr poslali a pýtali sa na zdroj ochrany. Lake odpovedal: „To je zákon Ducha života v Kristovi Ježišovi, ktorý ma oslobodil od zákona hriechu a smrti.“ (Rim 8:2) Urobili pokus. Vzali zhubnú baktériu z pľúc nakazeného mŕtveho a položili na jeho ruku. Lekári ju sledovali pod mikroskopom a s úžasom zistili, že smrtonosné mikróby pri dotyku s jeho rukou okamžite zomierali. Keď sa Lake vracal v roku 1912 do Ameriky, zanechal v Afrike 1250 kazateľov, 100000 obrátených a založil 625 zborov. Všetky zázraky, ktoré sa stali, sa pre množstvo nedali spočítať. Čo sa týka jeho misie v Afrike, je treba povedať aj veci, ktoré neboli dobré, ale stali sa. Nemali sa však stať. Prvá Lakeova manželka zomrela v Južnej Afrike. Deti z tohoto manželstva boli voči Lakeovi veľmi zahorknuté. Obviňovali ho zo smrti svojej matky. V tejto súvislosti by sme sa mohli aj my poučiť, že v čase Božieho povolania je potrebné starať sa o rodinu a pomôcť jej prispôsobiť sa Božiemu povolaniu.  Po návrate z Afriky sa usadil v meste Spokane, v štáte Washington. Tam dal zrekonštruovať staré administratívne budovy a urobil z nich „uzdravovanie domy“, tak ako to videl u J.A.Dowieho v Chicagu. Najprv do nich vytrénoval „duchovných lekárov“. Títo dávali „injekcie ducha“ chorým v „uzdravovacích domoch“. Títo lekári im hovorili, čo majú robiť počas týždňa. Robili to tak, ako bežný lekár s bežnými liekmi. Namiesto bežných liekov mali „pacienti“ niekoľkokrát denne čítať z Písma verše o uzdravení. V týchto „uzdravovacích domoch“ bolo oficiálne zaznamenaných 100000 zázrakov uzdravenia. Zázraky sa týkali uzdravenia z rakoviny, slepoty, ochrnutia a podobne. Miestne noviny pravidelne informovali o týchto zázrakoch. Mesto vyslalo dva tímy lekárov, aby danú záležitosť náležite preskúmali. Bolo niekoľko stretnutí s výpoveďami niekoľko desiatok uzdravených. Medzi nimi bola napríklad aj žena, ktorá mala vyoperované ženské orgány. Po modlitbe boli tieto orgány znovustvorené a lekárom mohla ukázať svoje zázračne narodené bábätko. roku 1924 bol Lake známy po celých Spojených štátoch ako jeden z vedúcich evanjelistov. Vo svojej spoločnosti bol veľmi rešpektovaným kazateľom. Nie preto, že s každým súhlasil, ale preto, že to, čo povedal, sa stalo. To, čo robil, bolo reálne a ľudia vedeli, že Lake pozná Boha. Založil asi 40 nových zborov v USA a Kanade. Pre obrovské množstvo zázrakov ho prezývali „Doktor Lake“. Tento Boží muž nám zanechal dedičstvo hodné nasledovania. Často hovoril, že tajomstvo nebeskej moci nie je v tom, čo robíme, ale v tom, kto sme.

Použité zdroje:

http://www.milost.sk/logos/clanok/stoleti-ducha-svateho

http://www.rozmer.sk/sk/articles/print/148 dostupné na internete jún2011

http://www.soradovi.cz/john-g-lake dostupné na internete jún2011

http://www.soradovi.cz/john-g-lake/duchovni-hlad-a-jina-kazani/  dostupné na internete jún2011

Roberts Liardon: Boží generálové, prepis z audionahrávky.

Súbory na stiahnutie, PDF knihy od J. G. Lake:

JGLake-DobrodruzstvivBohu

JGLake-Duchovnihladajinakazani