VYSVETLENIE SEDEM HLÁV A SEDEM VRCHOV. (Zjavenie Jána 17 kap.).

Osvietenstvo je filozofický základ dnešnej liberálno-kapitalistickej západnej civilizácie, ktorá je aj na východe aj na juhu.

Ale tento základ je podmytý záplavou nemorálnosti a egoizmu západného establišmentu. Keď vyšlo najavo, že právny kódex nie je krytý etickým kódexom, ale finančným a korupčným antikódexom. Tento základ sa nakláňa k pádu pochybnosťami nad vlastnou hodnotou, keď ideál rozumu stráca schopnosť dávať odpovede na nové otázky dneška.

Osvietenstvo, ktoré odstrčilo pobožnosť, sa teraz ocitlo vo svojej nahote, potvrdzujúc, že človek bez Boha stráca zmysel vlastnej existencie, keď už vyprchal každý entuziazmus z nasledovania ideálov rovnosti a bratstva. Najmä keď sa prišlo na to, že niektorí rovnosti a bratstva nie sú „hodní“, čo je paradox a dilema.

Ale na druhej strane osvietenstvo umožnilo oslobodenie evanjelia, alebo skôr naopak, cez protestantské prebudenie sa otvorila možnosť osvietenstva. Ľudia dostali chuť na život, zistili že slnko krásne svieti a a svet je plný farieb, chutí a vôni, a hlavne, že myseľ môže byť slobodná.

Evanjelium a spolu s ním ľudia boli vyslobodení z moci temnej stredovekej rímskej hegemónie.

Dnes však sú znovu zamračené dni, ale to len dejiny človeka ústia k novej etape nového veku, nie v zmysle „new age“, ale v zmysle Mesiáša. Preto začínajú dni chaosu.

O tomto hovorí aj tento úryvok z prorockej knihy Zjavenia Jána.

 

Zj 17:7 – VYSVETLENIE TAJOMSTVA ŽENY A ŠELMY.

A anjel mi povedal: Prečo sa divíš? Ja ti poviem tajomstvo ženy aj šelmy, ktorá ju nesie a ktorá má sedem hláv a desať rohov.

Šelma nesie ženu.

Šelma má sedem hláv.

Šelma má 10 rohov.


Read more