Smrti sa môžte vysmiať. Pokiaľ budete postupovať podľa Evanjelia.

Evanjelium gr. εύάγγέλιον (eúangélion)– výraz pochádza z gréckych slov: „εύ“ (eú) – dobré, priaznivé, šťastné, veľmi, práve, úplne, hojne, pevne, riadne  a „άγγελία“ (angelia)posolstvo, správa, rozkaz (Václav Prach – Řecko-český slovník). Preto zrozumiteľným významom slova evanjelium je „dobrá správa“. Read more

Jan Blahoslav Přerovský. Biblí Kralická čtyři století svědectví pravdy v dějinách českého národa. (Hasa Radomír)

Každý národ má své vynikající muže, kteří mu prokázali během svého života velké a trvalé služby. Vděčné potomstvo jim za to žehná a nezřídka jejich jména oslavuje a často si připomíná jejich skutky a pohlíží k nim v dobách utrpení, jako k hvězdám nesoucím mu naději jistého vítězství, Read more

Odluka cirkví od štátu, referendum o rodine a svetonázor.

  1. CIRKEV

Veľmi by pomohlo tejto spoločnosti ak by sa podarilo zmeniť tú predstavu, že cirkev je totožná s Rímsko – katolíckou cirkvou poťažmo s evanjelickou AV. Je prekvapujúce, že aj cirkevne nezainteresovaní ľudia rôzni politici, ekonómovia, novinári a ďalšie slovenské intelektuálne kapacity, toto, aspoň vo verejnom a mediálnom priestore, tiež nerozlišujú.  Read more

Zhrnutie obdobia Sudcov.

Po smrti Jozuu syna Núnovho, služobníka Hospodinovho, ktorý previedol Boží ľud, t.j. potomkov Iraelových cez rieku Jordán do zeme zasľúbenej Abrahámovi, a ďalej po smrti starších ľudu, ktorí prežili Jozuu, a ktorí poznali (1) všetky skutky Hospodinove, povstalo iné pokolenie po nich. Potomkovia boli iný v tom, že nepoznali (2) Hospodina, ani skutky, ktoré konal medzi ľudom. Read more