CHRONOLOGICKÉ ČÍTANIE BIBLIE. Chronológia evanjelií. 2. Vstup Ježiša do služby a Jeho ranná júdejská a galilejská služba.

CHRONOLOGICKÉ ČÍTANIE BIBLIE. Chronológia evanjelií. 2. Vstup Ježiša do služby a Jeho ranná júdejská a galilejská služba.

Účelom tohto chronologického zoradenia je nerušené súvislé čítanie (bez listovania z jednej knihy do druhej).

Zoradenie textov Evanjelií je podľa: Ruff Tibor, Chronologické čítania celého svätého Písma, SZPA, Budapešť.

Zdroj textov Evanjelií: http://www.biblia.sk/ Roháčekov preklad.

 

2. Vstup Ježiša do služby a Jeho ranná júdejská a galilejská služba.

Lk 3:1-18

1 A v pätnástom roku panovania cisára Tiberia, keď bol Pontský Pilát vladárom v Judsku a Heródes tetrarchom v Galilei a Filip, jeho brat, tetrarchom v Iturei a v Trachonitidskej krajine a Lyzaniáš tetrarchom v Abyléne,   

Read more

CHRONOLOGICKÉ ČÍTANIE BIBLIE. Chronológia evanjelií.  1. Narodenie Ježiša.

CHRONOLOGICKÉ ČÍTANIE BIBLIE. Chronológia evanjelií. 1. Narodenie Ježiša.

Účelom tohto chronologického zoradenia je nerušené súvislé čítanie (bez listovania z jednej knihy do druhej).

Zoradenie textov Evanjelií je podľa: Ruff Tibor, Chronologické čítania celého svätého Písma, SZPA, Budapešť.

Zdroj textov Evanjelií: http://www.biblia.sk/ Roháčekov preklad.

 

1. Narodenie Ježiša

Lk 1:1-4

1  Keďže sa už mnohí podujali po poriadku sostaviť rozpravu o veciach, ktoré sa udialy u nás,

Read more

Smrti sa môžte vysmiať. Pokiaľ budete postupovať podľa Evanjelia.

Evanjelium gr. εύάγγέλιον (eúangélion)– výraz pochádza z gréckych slov: „εύ“ (eú) – dobré, priaznivé, šťastné, veľmi, práve, úplne, hojne, pevne, riadne  a „άγγελία“ (angelia)posolstvo, správa, rozkaz (Václav Prach – Řecko-český slovník). Preto zrozumiteľným významom slova evanjelium je „dobrá správa“. Read more